Nyheter

18.10.2021

Filmen om Langskip

Det største klimaprosjekt i norsk industri noensinne heter Langskip. Langskip er av de første prosjektene i verden som utvikler infrastruktur med kapasitet til å lagre betydelige mengder CO2, dypt under havbunnen. Langskip er helt i …

17.09.2021

CO₂-fotavtrykksverktøy for CCS

Det beregnede CO₂-fotavtrykket er ikke tidligere funnet for den norske CCS-verdikjeden. Gassnova etablerte derfor et verktøy som kunne utføre beregninger av CO₂-fotavtrykket i tråd med gjeldende ISO-standarder.

25.08.2021

CCS-prosjekter bør ha spesifikke og konkrete mål

Erfaringer fra Langskip-prosjektet viser at bruk av spesifikke og konkrete mål tidlig i prosjektfasen bør prioriteres høyt.