Nyheter

09.03.2021

OED godkjenner utbyggingsplan for CO₂-lagring

Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for Northern Lights, som utgjør lagringsdelen av Langskip-prosjektet. De siste avtalene om statsstøtte til selskapene ble signert før helgen.

15.12.2020

Støtter gjennomføring av Langskip

14. desember 2020 godkjente Stortinget Olje- og energidepartementets budsjett for 2021, i tråd med Regjeringens forslag.

25.11.2020

Erfaringsrapport fra planleggingen av Langskip

Gassnova har samlet sine viktigste erfaringer fra planleggingsarbeidet av Langskip i en rapport rettet mot etterfølgende CCS-prosjekter, myndighetsaktører og andre som arbeider med å legge til rette for at CCS kan tas i bruk.