Nyheter

23.11.2022

Bygging av transportskip for CO₂ er i gang

Med en offisiell stålkuttseremoni markerte Northern Lights en ny milepæl da verdens største transportskip for CO2 gikk i produksjon denne uken.

11.11.2022

Brønn til karbonlagring er fullført

Northern Lights har kunngjort at boreoperasjonen til CO2-lageret i Nordsjøen har vært vellykket. Foreløpige resultater bekrefter en lagringskapasitet på 5 millioner tonn CO2 per år.

04.10.2022

Måling av mengden CO₂ i transportkjeden

Når CO2 har blitt fanget og skal transporteres fra fangstområdet til lagringsstedet er det behov for systemer som måler mengden CO2 som blir transportert. Et slikt system er utviklet gjennom Langskip-prosjektet.