Erfaringsrapporter fra aktørene i Langskip

Aktørene i Langskip deler sine erfaringer i rapporter.

Fortum Oslo Varmes erfaringsrapport

Fortum Oslo Varmes (nå Hafslund Celsio) Longship Oslo Carbon Removal-prosjekt (LOOCR) har gjort seg viktige erfaringer under konsept-, forprosjekt- og interimfasen som kan være av verdi for etterfølgende prosjekter.

Denne rapporten dokumentere de viktigste læringspunktene så langt og løfter frem læringspunkter som kan være av verdi for etterfølgende prosjekter.