Rapporter og studier relatert til Langskip CCS

Å dele kunnskap og erfaring fra arbeidet med Langskip med resten av verden, er av stor betydning for norske myndigheter. På disse sidene finner du blant annet studierapporter om karbonfangst og -lagring. Mange nye rapporter ble lagt ut i juli 2020.