Fullskalaprosjektet for CCS i Norge er et av de første CCS-prosjektene som utvikler infrastruktur med kapasitet til å lagre betydelige mengder CO2 fra hele det europeiske kontinentet.