Om Langskip

Om Langskip

Langskip er Europas første hele verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2 fra industrien. Prosjektet er under bygging og skal etter planen settes i drift i 2025.

Aktørene i Langskip

Langskip er navnet på den delen av CCS-satsingen som innebærer statlig støtte til å utvikle Northern Lights transport- og lagringsinfrastruktur, Heidelberg Materials CO2-fangstprosjekt på sementfabrikken i Brevik og Hafslund Oslo Celsios CO2-fangstprosjekt på energigjenvinningsanlegget i Oslo. Hafslund Oslo Celsios byggearbeider ble satt på vent i 2023. Da det ble klart at kostnadene ville overskride maksimalbudsjettet. De arbeider med å se på hvordan kostnadene kan reduseres. Og vil komme tilbake med et forslag som staten må ta stilling til sommeren 2024.

CO2 skal etter planen fraktes med spesialbygde skip fra fangststedene til Northern Lights landanlegg i Øygarden. Der vil CO2-lagres i tanker på land før den transporteres gjennom en rørledning og ut til brønnen, der den vil pumpes ned i det undersjøiske reservoaret. Heidelberg Materials og Ceslio skal levere ca. 400 000 tonn CO2 hver årlig. Dette er en betydelig del av Norges samlede utslipp, da det tilsvarer om lag 1,6 prosent.

Bidrar til ny kunnskap

CCS-prosjektet Langskip bidrar til ny kunnskap som kan øke muligheten for at de langsiktige klimamålene til Norge og EU kan nås. Gjennom planleggings- og byggeperioden har Langskip generert erfaringer som kan bidra til å forbedre det tekniske grunnlaget for kommende prosjekter. Erfaringene med å tilpasse seg dagens lovverk er delt med omverdenen, og både EU og Norge arbeider med å forbedre rammebetingelsene for industri som trenger CCS for å kutte sine utslipp og for aktørene som skal tilby CO2-lagring.

Northern Lights har en ambisjon om å tilby transport og lagring av CO2 som en tjeneste i markedet. Avtalene som inngås mellom Northern Lights og andre fangstprosjekter er kommersielle og ikke en del av Langskip. Per utgangen av 2023 har Northern Lights inngått avtale med Yara i Nederland og med Ørsted i Danmark. Første fase av Northern Lights er nå fylt opp, men det arbeides med en fase 2.