Karbonfangst: Norcem/Heidelberg Cement

Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et anlegg for fangst av CO2.

Karbonfangst: Fortum

Fortum Oslo Varme planlegger å fange CO2 fra sitt energigjenvinningsanlegg i Oslo. Dette kan bli et av de første anleggene i verden som fjerner betydelige mengder CO2 fra karbonsyklusen. Mye avfallet som brennes i anlegget er biogent.

Transport og lagring av CO2: Northern Lights

Selskapene Equinor, Shell og Total har sammen etablert transport- og lagringsprosjektet «Northern Lights». De planlegger å utvikle en infrastruktur og tilby tjenestene CO2-transport og -lagring i markedet.