Bygging av transportskip for CO₂ er i gang

Med en offisiell stålkuttseremoni markerte Northern Lights en ny milepæl da verdens største transportskip for CO2 gikk i produksjon denne uken.

Brønn til karbonlagring er fullført

Northern Lights har kunngjort at boreoperasjonen til CO2-lageret i Nordsjøen har vært vellykket. Foreløpige resultater bekrefter en lagringskapasitet på 5 millioner tonn CO2 per år.

Transocean Enabler

Måling av mengden CO₂ i transportkjeden

Når CO2 har blitt fanget og skal transporteres fra fangstområdet til lagringsstedet er det behov for systemer som måler mengden CO2 som blir transportert. Et slikt system er utviklet gjennom Langskip-prosjektet.

CCS; avtale mellom Yara og Northern Lights

Yara og Northern Lights har undertegnet verdens første kommersielle avtale om CO2-transport og lagring.

Filmen om Langskip

Det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne heter Langskip. Prosjektet er av de første i verden som utvikler infrastruktur for å lagre betydelige mengder CO2 permanent i Nordsjøen, to til tre kilometer under havbunnen.

CCS Norway

CCS Norway er utviklet av Gassnova for å dele kunnskap om det norske CCS-prosjektet Langskip med industrien, myndigheter og andre. Les mer her

Rapport om regulatorisk læring fra Langskip

«Regulatory lessons learned from Longship» tar for seg de regulatoriske problemstillingene og utfordringene i Langskip og hvordan disse er håndtert.

CCS-prosjekter bør ha spesifikke og konkrete mål

Erfaringer fra Langskip-prosjektet viser at bruk av spesifikke og konkrete mål tidlig i prosjektfasen bør prioriteres høyt.

Norcem

Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et anlegg for fangst av CO2.

Celsio

Hafslund Oslo Celsio planlegger å fange CO2 fra sitt energigjenvinningsanlegg i Oslo.

Northern Lights

Selskapene Equinor, Shell og TotalEnergies har sammen etablert transport- og lagringsprosjektet «Northern Lights». De planlegger å utvikle en infrastruktur og tilby tjenestene CO2-transport og -lagring i markedet.