Verdien av tillit mellom private bedrifter og myndigheter

Interessentene som er involvert i CCS-prosjektet Langskip trekker alle frem tillit som en forutsetning for å lykkes med prosjektet. Langskip er under realisering selv om viktige regulatoriske spørsmål ennå ikke er avklart, og det er uklart hvorda…

To mennesker som tar hverandre i hendene.

Aminbasert karbonfangst gir små utslipp av aminer

Fangstaktørerne Heidelberg Materials (tidligere Norcem) og Hafslund Oslo Celsio i Langskip-prosjektet har tidligere testet sine fangstteknologier på egen røykgass. Begge bemerker at dette har vært viktig for å forsikre seg om at aminutslippene ik…

Bilde av en skog hvor solen titter frem.

Deler læring om regulering av CCS-kjede

Langskip skal gi læring knyttet til regulering og insentivering av CO2-håndteringsaktiviteter som andre kan ha nytte av. Ettersom Langskip er den første hele CCS-kjeden som er regulert i Norge, måtte grensesnittet mellom regulerende my…

Teksten CO2 i sort som det ryker av. Grafisk illustrasjon.

Nødvendig med skreddersydde statsstøtteavtaler

Erfaring fra Langskip-prosjektet viser at det på grunn av mangel på kommersielle insentiver for industripartnerne og helkjederisiko som ikke kunne absorberes av industripartnerne, var nødvendig med skreddersydde statsstøtteavtaler.

Jente med langt hår står og ser på et langskip med nordlyset i taket over. Foto/illustrasjon.

CCS Norway

CCS Norway er utviklet av Gassnova for å dele kunnskap om det norske CCS-prosjektet Langskip med industrien, myndigheter og andre. Les mer her

Rapport om regulatorisk læring fra Langskip

«Regulatory lessons learned from Longship» tar for seg de regulatoriske problemstillingene og utfordringene i Langskip og hvordan disse er håndtert.

Nødvendig med skreddersydde statsstøtteavtaler

Ettersom Langskip er den første hele CCS-kjeden som er regulert i Norge, måtte grensesnittet mellom regulerende myndigheter avklares.

Norcem

Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et anlegg for fangst av CO2.

Celsio

Hafslund Oslo Celsio planlegger å fange CO2 fra sitt energigjenvinningsanlegg i Oslo.

Northern Lights

Selskapene Equinor, Shell og TotalEnergies har sammen etablert transport- og lagringsprosjektet «Northern Lights». De planlegger å utvikle en infrastruktur og tilby tjenestene CO2-transport og -lagring i markedet.