Støtter gjennomføring av Langskip

14. desember 2020 godkjente Stortinget Olje- og energidepartementets budsjett for 2021, i tråd med Regjeringens forslag.

Erfaringsrapport fra planleggingen av Langskip

Gassnova har samlet sine viktigste erfaringer fra planleggingsarbeidet av Langskip i en rapport rettet mot etterfølgende CCS-prosjekter, myndighetsaktører og andre som arbeider med å legge til rette for at CCS kan tas i bruk.

CCS Norway

CCS Norway er utviklet av Gassnova for å dele kunnskap om det norske CCS-prosjektet Langskip med industrien, myndigheter og andre. Les mer her

Resultater fra pilottesting

For å kunne dokumentere aminforbruk og utslipp til luft fra det planlagte CO2-fangstanlegget knyttet til Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg, bygget Fortum Oslo Varme en testpilot. Fortum Oslo Varme har oppsummert resultatene fra pilottestingen i en egen rapport.

Andre nyheter

9. mars 2021. OED godkjenner utbyggingsplan for CO₂-lagring

Norcem

Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et anlegg for fangst av CO2.

Fortum

Fortum Oslo Varme planlegger å fange CO2 fra sitt energigjenvinningsanlegg i Oslo.

Northern Lights

Selskapene Equinor, Shell og Total har sammen etablert transport- og lagringsprosjektet «Northern Lights». De planlegger å utvikle en infrastruktur og tilby tjenestene CO2-transport og -lagring i markedet.