Norcem – Heidelberg Cement

Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et anlegg for fangst av CO2.

Fortum

Fortum Oslo Varme planlegger å fange CO2 fra sitt energigjenvinningsanlegg i Oslo. Dette kan bli et av de første anleggene i verden som fjerner betydelige mengder CO2 fra karbonsyklusen, ettersom mye av avfallet er biogent.

Northern Lights

Selskapene Equinor, Shell og Total utgjør transport- og lagringskonsortiet Northern Lights. De planlegger å utvikle en infrastruktur med åpen tilgang til tjenestene CO2-transport og -lagring.