Filmen om Langskip

Det største klimaprosjekt i norsk industri noensinne heter Langskip. Langskip er av de første prosjektene i verden som utvikler infrastruktur med kapasitet til å lagre betydelige mengder CO2, dypt under havbunnen. Langskip er helt i …

CO₂-fotavtrykksverktøy for CCS

Det beregnede CO₂-fotavtrykket er ikke tidligere funnet for den norske CCS-verdikjeden. Gassnova etablerte derfor et verktøy som kunne utføre beregninger av CO₂-fotavtrykket i tråd med gjeldende ISO-standarder.

illustrasjon av karbonavtrykk-kalkulator for CCS

CCS-prosjekter bør ha spesifikke og konkrete mål

Erfaringer fra Langskip-prosjektet viser at bruk av spesifikke og konkrete mål tidlig i prosjektfasen bør prioriteres høyt.

Klimaforsker som bruker mikroskop til undersøkelse

CCS Norway

CCS Norway er utviklet av Gassnova for å dele kunnskap om det norske CCS-prosjektet Langskip med industrien, myndigheter og andre. Les mer her

Resultater fra pilottesting

For å kunne dokumentere aminforbruk og utslipp til luft fra det planlagte CO2-fangstanlegget knyttet til Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg, bygget Fortum Oslo Varme en testpilot. Fortum Oslo Varme har oppsummert resultatene fra pilottestingen i en egen rapport.

CCS-prosjekter bør ha spesifikke og konkrete mål

Erfaringer fra Langskip-prosjektet viser at bruk av spesifikke og konkrete mål tidlig i prosjektfasen bør prioriteres høyt.

Norcem

Norcem Brevik kan bli verdens første sementfabrikk utstyrt med et anlegg for fangst av CO2.

Fortum

Fortum Oslo Varme planlegger å fange CO2 fra sitt energigjenvinningsanlegg i Oslo.

Northern Lights

Selskapene Equinor, Shell og Total har sammen etablert transport- og lagringsprosjektet «Northern Lights». De planlegger å utvikle en infrastruktur og tilby tjenestene CO2-transport og -lagring i markedet.