Nødvendig med skreddersydde statsstøtteavtaler - Fullskala