Nyheter

03.07.2024

Langskip; Simulator (OTS) trener karbonfangerne i Brevik

Brevik CCS er en del av Langskip-prosjektet, som skal redusere CO2-utslipp fra sementproduksjonen i betydelig grad. En viktig komponent hos Brevik CCS er en skreddersydd simulator.

Langskip; Simulator (OTS) trener karbonfangerne i Brevik

27.06.2024

Dette er Langskip-prosjektet nå

Hva er status for det største industrielle klimaprosjektet i Norges historie, med teknologi som FN omtaler som et av verdens viktigste for klimaet?

Dette er Langskip-prosjektet nå

14.05.2024

Langskip; Brevik CCS deler kunnskap og erfaring

Byggeprosjektet Brevik CCS i regi av Heidelberg Materials, er i sitt tredje år. I løpet av 2023 har prosjektet møtt både betydelige utfordringer og klart å oppnå kritiske milepæler.

Langskip; Brevik CCS deler kunnskap og erfaring

24.04.2024

Langskip; Northern Lights deler kunnskap og erfaring

En del av mandatet til Langskip-aktørene Heidelberg Materials, Celsio Oslo Varme og Northern Lights, er å bidra til økt erfaring og bevisstheten rundt CO2-håndtering. Erfaringene formidles på egnet måte gjennom rapporter, besøk til anle…

Langskip; Northern Lights deler kunnskap og erfaring

25.03.2024

Gassnova; Deling av risiko baner vei for Langskip

Harald Anvik leder et dedikert team i Gassnova med ansvar for oppfølgingen av Langskip. På vegne av Energidepartementet passer teamet på statens interesser i CCS-prosjektet.

Gassnova; Deling av risiko baner vei for Langskip

29.02.2024

Status Langskip februar 2024

Langskip-prosjektet gjør fremskritt og skal etter planen være i drift neste år. Som den første verdikjeden i Europa som fanger, transporterer og lagrer CO2 for klimaformål. Noe som vil være en stor milepæl i kampen mot klimaendringene….

Status Langskip februar 2024

23.11.2023

Mer europeisk CO₂ til Northern Lights

Northern Lights inngikk tidligere denne uka (uke 47) en ny avtale med en CO2-kilde i Europa. Denne gang med Yara Sluiskil i Nederland. Dette er en viktige milepæler for Langskip.

Mer europeisk CO₂ til Northern Lights

16.10.2023

Status fra Langskip-prosjektet per september 2023

Brevik CCS er 66 % ferdigstilt og Northern Lights-lageret er 86 % ferdigstilt.

Status fra Langskip-prosjektet per september 2023

15.09.2023

Deler viktig læring fra «ettermontering» av CO₂-fangstanlegg

Det er krevende å etablere et CO2-fangstanlegg i tilknytning til et industrianlegg som er i produksjon. Det viser erfaringsrapportene til Heidelberg Materials og Hafslund Oslo Celsio. Selskapene vil av økonomiske årsaker alltid priorite…

Deler viktig læring fra «ettermontering» av CO₂-fangstanlegg

08.08.2023

Status fra Langskip-prosjektet per juni 2023

Byggingen av Northern Lights CO2-transport- og lagringsinfrastruktur og Heidelberg Materials sitt fangstanlegg skrider frem.

Status fra Langskip-prosjektet per juni 2023

06.07.2023

Lang erfaring kommer godt med når CO₂ skal lagres

Equinor (tidligere Statoil) har lagret CO2 i Utsira-formasjonen i Nordsjøen siden 1996. Siden oppstarten av CLIMIT-programmet i 2005 har støtte til ulike CO2-lagringsprosjekter vært en prioritert satsing.

Lang erfaring kommer godt med når CO₂ skal lagres

16.06.2023

CO₂-lagring må skje i stor skala

Det må etableres en infrastruktur som gjør at lagring av CO2 kan skje i stor skala, og da er samarbeid mellom land – som Norge og Danmark – avgjørende for å få dette til.

CO₂-lagring må skje i stor skala

15.05.2023

Northern Lights har inngått avtale med Ørested

Denne avtalen representerer en viktig milepæl for Northern Lights JV og er et viktig skritt for å skape et kommersielt marked for CCS i Europa.

Northern Lights har inngått avtale med Ørested

26.04.2023

Celsio setter karbonfangstprosjektet på Klemetsrud på vent

Et oppdatert kostnadsestimat fra Hafslund Oslo Celsio viser at karbonfangstprosjektet på Klemetsrud vil overstige maksimalbudsjettet i støtteavtalen med staten. Celsio ønsker nå å sette prosjektet på vent og vil arbeide med å redusere kostnadene….

Celsio setter karbonfangstprosjektet på Klemetsrud på vent

24.04.2023

Tidslinje for Langskip-prosjektet er publisert

Vil du vite mer om hva som har skjedd til nå i Norges CCS-prosjekt Langskip? Gassnova har nå publisert en tidslinje hvor du kan bla i studier og rapporter fra oppstarten til nå.

Tidslinje for Langskip-prosjektet er publisert