Nyheter

   

14.05.2024

Langskip; Brevik CCS deler kunnskap og erfaring

Byggeprosjektet Brevik CCS i regi av Heidelberg Materials, er i sitt tredje år. I løpet av 2023 har prosjektet møtt både betydelige utfordringer og klart å oppnå kritiske milepæler.

Langskip; Brevik CCS deler kunnskap og erfaring

24.04.2024

Langskip; Northern Lights deler kunnskap og erfaring

En del av mandatet til Langskip-aktørene Heidelberg Materials, Celsio Oslo Varme og Northern Lights, er å bidra til økt erfaring og bevisstheten rundt CO2-håndtering. Erfaringene formidles på egnet måte gjennom rapporter, besøk til anle...

Langskip; Northern Lights deler kunnskap og erfaring

25.03.2024

Gassnova; Deling av risiko baner vei for Langskip

Harald Anvik leder et dedikert team i Gassnova med ansvar for oppfølgingen av Langskip. På vegne av Energidepartementet passer teamet på statens interesser i CCS-prosjektet.

Gassnova; Deling av risiko baner vei for Langskip

29.02.2024

Status Langskip februar 2024

Langskip-prosjektet gjør fremskritt og skal etter planen være i drift neste år. Som den første verdikjeden i Europa som fanger, transporterer og lagrer CO2 for klimaformål. Noe som vil være en stor milepæl i kampen mot klimaendringene....

Status Langskip februar 2024