Samfunnsøkonomisk analyse

Gassnova har på oppdrag fra OED og i samarbeid med DNV oppdatert den samfunnsøkonomiske analysen som Atkins/Oslo Economics utførte i forbindelse med statens kvalitetssikring av prosjektet i 2016 (KS1).

Sweet little girl in a outdoor portrait in a tropical sunny location. Her eyes look up to the

Her finner du analysen samt vedleggene, blant annet en kostnadsreduksjonskurve for CCS, teknologistatus for CCS og Northern Lights’ plan for lageret.

Selve analysen

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse fra DNV GL og Gassnova. Kostnadstall i analysen er tall fra industriaktørenes forprosjekter fra 2019.

Vedlegg 1 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra Northern Lights. Rapporten er en langsiktig plan for utnyttelsen og utviklingen av transport og lagringsinfrastrukturen.

Vedlegg 2 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra Northern Lights. Rapporten omhandler Northern Lights bidrag til prosjektets gevinstrealiseringsarbeid.

Vedlegg 3 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra Gassnova. Rapporten omhandler teknologistatus for CO2-fangst, transport og lagring. Rapporten omhandler også viktigheten av industrielle prosjekter for videre teknologisk utvikling.

Vedlegg 4 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra DNV GL. Rapporten omhandler potensialet for reduksjoner i tiltakskostnader basert på kostnadsdata fra prosjektet etter endt konseptstudier (2017/2018), og forventninger til skalaeffekter, optimalisering og videre teknologisk utvikling basert på økt industriell utnyttelse av teknologien.

Vedlegg 5 til den samfunnsøkonomiske analysen er et memo fra Equinor. Vedlegget omhandler Equinors «low carbon solutions» strategi sett i lys av Northern Lights.