Samfunnsøkonomisk analyse

Gassnova har på oppdrag fra OED og i samarbeid med DNV GL oppdatert den samfunnsøkonomiske analysen som Atkins/Oslo Economics utførte i forbindelse med statens kvalitetssikring av prosjektet i 2016 (KS1).

Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse fra DNV GL og Gassnova. Kostnadstall i analysen er tall fra industriaktørenes forprosjekter fra 2019.

Vedlegg 1 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra Northern Lights. Rapporten er en langsiktig plan for utnyttelsen og utviklingen av transport og lagringsinfrastrukturen.

Vedlegg 2 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra Northern Lights. Rapporten omhandler Northern Lights bidrag til prosjektets gevinstrealiseringsarbeid.

Vedlegg 3 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra Gassnova. Rapporten omhandler teknologistatus for CO2-fangst, transport og lagring. Rapporten omhandler også det viktigheten av industrielle prosjekter for videre teknologisk utvikling.

Vedlegg 4 til den samfunnsøkonomiske analysen er en rapport fra DNV GL. Rapporten omhandler potensialet for reduksjoner i tiltakskostnader basert på kostnadsdata fra prosjektet etter endt konseptstudier (2017/2018), og forventninger til skalaeffekter, optimalisering og videre teknologisk utvikling basert på økt industriell utnyttelse av teknologien.

Vedlegg 5 til den samfunnsøkonomiske analysen er et memo fra Equinor. Vedlegget omhandler Equinors «low carbon solutions» strategi sett i lys av Northern Lights.