Statsstøtteavtaler i Langskip

Staten ved Energidepartementet har inngått avtaler om statsstøtte med selskapene Heidelberg Materials AS, Hafslund Oslo Celsio AS og Northern Lights JV DA som en del av CCS-prosjektet Langskip. Statsstøtteavtalene i sladdet versjon ble offentliggjort 07.12.2022 på regjeringens nettsider.

Kilde: regjeringen.no

ESAs godkjenning av statsstøtteavtalene

IEFTA Surveillance Authority (“ESA”) godkjente 17.07.2020 at den norske stat kan gi statsstøtte til Langskip basert på forutsetningene i søknaden om godkjennelse. Støtten er godkjent i henhold til Miljøretningslinjene. For realisering av CCS-prosjekter tillater retningslinjene opp til 100 % statsstøtte. Det er kun såkalte «støtteberettigede kostnader» som kan dekkes av staten.