Ambisiøse mål | Prosjektet skal bidra til utviklingen av CCS