Deler læring om regulering av CCS-kjede - Fullskala