Måling av mengden CO₂ i transportkjeden - Fullskala