Verdien av tillit mellom private bedrifter og myndigheter - Fullskala